UOKIK najbardziej oszukują przy tankowaniu gazem.artykuł z dnia : 31.01.2008

Lut 25, 2008 przez

Poprawiła się jakość benzyny i oleju napędowego podał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w komunikacie. Ilość nieprawidłowości znacznie się zmniejsza. Znacznie gorzej sytuacja wygląda w przypadku popularnego wśród polskich kierowców tankowania gazem LPG.

Nieprawidłowości którymi tankujemy nasze używane samochody dotyczące benzyn i oleju napędowego dotyczyły 1,7 proc. stacji skontrolowanych przez Inspekcję Handlową. Przeprowadzona po raz pierwszy kontrola jakości gazu LPG nie wypadła już tak dobrze. Ze zbadanych 316 stacji 7,9 proc. oferowało kierowcom gaz niespełniający wymagań jakościowych. Najgorzej w województwie lubelskim 20,37 proc., najlepiej w małopolskim i śląskim, gdzie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Jeszcze gorzej wypadła kontrola w hurtowniach – zakwestionowano 4 z 14 pobranych próbek z 11 hurtowni. Kontrole prowadzone były od sierpnia jedynie w 9 województwach, w ograniczonym zakresie. Spowodowane było to opóźnieniami w wydawaniu rozporządzeń do ustawy. Z tego względu nie należy traktować wyników tej kontroli jako reprezentatywnej dla całego kraju.
Również pierwszy raz IH kontrolowała jakość paliw transportowanych w cysternach. Kontrole te odbywały się zawsze na wniosek policji i przy jej udziale. Jedynie w jednej z 59 próbek pobranych z autocystern stwierdzono nieprawidłowości w przypadku gazu LPG.
Inspekcja Handlowa przeprowadziła również kontrole stacji na których tankujemy nasze auto, na które napłynęły skargi konsumentów, wytypowane przez organy ścigania oraz te, na których w poprzednich latach stwierdzono nieprawidłowości. Z pobranych 2257 próbek oleju napędowego i benzyny na 1129 stacjach zakwestionowano 113: 58 oleju napędowego (5,28 proc.) i 55 benzyn (4,75 proc.). Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono na stacjach, na których w latach poprzednich kwestionowano jakość oferowanych konsumentom paliw – 17,8 proc. (w 2006 roku 7,55 proc.). Najmniej odstępstw od wymagań jakościowych zanotowano w województwie małopolskim (2,14 proc. zakwestionowanych próbek) i wielkopolskim (2,8 proc.), najgorzej zaś w świętokrzyskim (8,82 proc.) oraz śląskim (8,11 proc.).
W przypadku hurtowni pobrano 129 próbek. Zastrzeżenia inspektorów IH wzbudziło jedynie 5 proc. próbek oleju napędowego (w 2006 roku było to 8 proc.), parametry jakościowe benzyny nie były przekroczone (w 2006 roku 2,3 proc.).
W wyniku przeprowadzonych kontroli w 2007 roku Inspekcja Handlowa skierowała do prokuratur 116 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dotychczas wszczęto postępowania w 92 przypadkach: do sądów skierowano 12 aktów oskarżenia, 29 spraw umorzono, pozostałe postępowania trwają. Ponadto IH wydała 16 decyzji o wycofaniu z obrotu paliw ciekłych niespełniających norm oraz przekazała do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki informacje dotyczące 88 stacji paliw i hurtowni, gdzie stwierdzono naruszenie warunków udzielonych koncesji na obrót paliwami ciekłymi oraz przepisów ustawy prawo energetyczne w tym dotyczące 22 stacji z kontroli prowadzonej w roku 2006. Prezes URE ma kompetencje do zakazania sprzedaży paliwa tym przedsiębiorcom, którzy naruszają warunki koncesji. Jakie były tłumaczenia osób łamiących prawo nie podano. Być może należy zwołać kolejną konferencje i zadać takie pytanie.

VN:F [1.9.22_1171]
Ocenki: 0.0/10 (0 głosów)
VN:F [1.9.22_1171]
Ocenki: 0 (z 0 głosów)

Podobne

Podziel się!