Obliczenie wentylacyjne z regulacją wydajności silników

Paź 23, 2014 przez

Aby móc obliczyć przyrosty temperatury uzwojeń i rdzenia maszyny i stwierdzić czy nie przekraczają one dopuszczalnych wartości dla danej klasy izolacji, należy znać szybkość przepływu powietrza przez kanały wentylacyjne. Od tego bowiem zależy współczynnik oddawania ciepła przez powierzchnie chłodzone. Aby więc wyniki obliczeń były możliwie dokładne, przed obliczeniem cieplnym należy wykonać obliczenie prędkości przepływu powietrza, a ponadto obliczenie ilości przepływającego powietrza; od niej bowiem zależy nagrzanie się powietrza chłodzącego podczas jego przepływu przez maszynę, a nagrzanie to jest składową częścią ogólnego przyrostu temperatury. Aby mieć możność przeprowadzenia obliczenia aerodynamicznego, trzeba mieć maszynę zaprojektowaną łącznie z wentylatorem lub wentylatorami. Wentylatory silników indukcyjnych są z reguły odśrodkowe z płaskimi łopatkami, ponieważ działają one jednakowo przy obu kierunkach wirowania silnika. Nawet przy projektowaniu silnika o jednym kierunku wirowania, np. silnika do napędu prądnicy prądu stałego, stosujemy wentylatory odśrodkowe z płaskimi łopatkami, inaczej bowiem ten typ silnika miałby zakres stosowalności zbyt ograniczony.

przełączniki elektryczne

przełączniki elektryczne

Silniki z dwustronną symetryczną wentylacją promieniową mają wentylatory po obu stronach wirnika. Wentylatory te powinny mieć średnicę zewnętrzną nieco’ mniejszą niż wewnętrzna średnica blach stojana, inaczej bowiem montaż silnika byłby bardzo utrudniony, gdyż jeden z wentylatorów trzeba byłoby zakładać po włożeniu wirnika do stojana, co miałoby też wpływ na wyważenie. Średnicę zewnętrzną wentylatora oznaczymy przez D2v. Wymiar ten w silnikach przewietrzanych z wentylacją tłoczącą i w Silnikach zamkniętych z wentylacją tłoczącą jest mniej więcej równy średnicy zewnętrznej blach stojana, a w silnikach z wentylacją ssącą niewiele większy. W silnikach z wentylacją ssącą stosuje się falownik bowiem powietrze ssane z silnika, jest wyrzucane bezpośrednio z wentylatora przez otwory w tarczy łożyskowej, przy odpowiednim ukształtowaniu której otwory te mogą być rozmieszczone na obwodzie o średnicy równej zewnętrznej średnicy kadłuba. Pomiędzy tarczą a wentylatorem powinien być jednak dość duży luz, aby nie powstawały zjawiska akustyczne takie, jak w syrenie i aby wokół wentylatora był kanał obwodowy; inaczej bowiem w wentylatorze działanie łopatek byłoby nierównomierne. Wymiary gabarytowe które podawane są w katalogach na szkicach wymiarowych, potrzebne są użytkownikowi często przed otrzymaniem maszyny. Niektóre wymiary gabarytowe maszyn indukcyjnych są znormalizowane, w celu umożliwienia wymiany całych maszyn. Wymiary wewnętrzne, nie są normalizowane. Tego rodzaju normalizacja byłaby hamulcem postępu technicznego, ponieważ utrudniałaby wprowadzanie nowych, lepszych konstrukcji. Nie dotyczy to norm wewnętrzno-zakładowych, które mogą być we własnym zakresie zmieniane przy zmianie konstrukcji.

Normy obejmują następujące wymiary silników indukcyjnych:

  1. dla maszyn elektrycznych: PN-54/E-80405.
  2. Wymiary końcowych czopów wałów: PN/E-80502, PN/E-80400 i PN/M-85001.
  3. Rozstaw osiowy i poprzeczny otworów w łapach.

Obecnie w ramach współpracy gospodarczej państw socjalistycznych przygotowany jest projekt znormalizowania wymiarów wymienionych w p. e, f i g w zależności od mocy i prędkości obrotowej silników indukcyjnych o mocy do 100 kW przy 4-ch biegunach. Jest to normalizacja bardziej szczegółowa niż w innych krajach.

 

Artykuł napisany we współpracy z ekspertami ze strony www.falowniki.com.pl

VN:F [1.9.22_1171]
Ocenki: 8.0/10 (1 głos)
VN:F [1.9.22_1171]
Ocenki: 0 (z 0 głosów)
Obliczenie wentylacyjne z regulacją wydajności silników, 8.0 out of 10 based on 1 rating

Podziel się!