Mikroprocesorowe regulatory temperatury

Sty 9, 2008 przez

Wykonujemy regulatory temperatury w dwóch wersjach wymiarowych, zgodnych z normami
DIN.Regulatory temperatury RGT-xx/D są przystosowane do mocowania na typowej szynie DIN,natomiast RGT-xx/P w obudowie panelowej.Poza tym ich parametry są identyczne.
Mogą one współpracować w zależności od potrzeb z czujnikami Pt-100 oraz z termoparami typu J,K i pokrywają zakres temperatur od -200oC do +900oC. Regulatory te są przeznaczone do regulacji temperatury i sterowania procesami technologicznymi.
Przyrządy te mogą znaleźć zastosowanie w suszarkach laboratoryjnych, do pomiaru,sygnalizacji, oraz kontroli temperatury w różnych procesach technologicznych, a także do programowej regulacji temperatury w urządzeniach klimatycznych i chłodniczych. Nastawa wszystkich parametrów odbywa się za pomocą klawiatury umieszczonej na płycie czołowej termoregulatora.
W czasie pracy termoregulatora na polu odczytowym jest wyświetlana wartość mierzona regulowanej temperatury.
Posługując się klawiaturą, można w czasie pracy termoregulatora, odczytać wartość zadaną temperatury, aktualną odchyłkę regulacji,czas trwania programu i zadane parametry regulacji.
W trybie ON/OFF regulator temperatury załącza grzałkę, gdy temperatura grzanego obiektu jest niższa od zaprogramowanej i wyłącza gdy temperatura przechodzi przez zaprogramowaną wartość. Ponieważ jednak grzałka ma pewną bezwładność cieplną i oddaje ciepło jeszcze przez pewien czas po odłączeniu zasilania, temperatura obiektu wzrasta powyżej zaprogramowanej wartości. Wielkość tego wzrostu jest zależna od charakterystyki cieplnej systemu grzewczego. Celem zminimalizowania tego zjawiska wprowadzono opcję histerezy.
Polega ona na doświadczalnym wyznaczeniu przez operatora temperatury przy osiągnięciu, której należy wyłączyć zasilanie grzałki, aby po uwzględnieniu jej bezwładności cieplnej osiągnąć żądaną temperaturę grzanego obiektu. Dodatkową zaletą przyrządu jest więc możliwość programowania histerezy regulacji.
Histereza zabezpiecza też przed “kłapaniem” przekaźników w przypadku nagłych, cyklicznych zmian temperatury wokół temperatury przełączania.
W trybie PROPORCJONALNYM regulator temperatury dostarcza do grzejnika moc proporcjonalnie do różnicy temperatur pomiędzy temperaturą obiektu a temperaturą zaprogramowaną. w efekcie temperatura grzejnika zmniejsza się proporcjonalnie w miarę zbliżania się temperatury obiektu do zaprogramowanej. Takie działanie grzejnika jest osiągane przez jego włączanie i wyłączanie w krótkich cyklach czasowych. Ta “proporcja czasowa” zmienia efektywność grzania w pobliżu punktu regulacji temperatury. Takie działanie grzejnika odbywa się odbywa się w programowalnej strefie proporcjonalności wokół ustawionego punktu stabilizacji temperatury. Na zewnątrz strefy proporcjonalności regulator działa w trybie ON/OFF. Wewnątrz strefy proporcjonalności stosunek czasów wyłączania do załączania grzejnika zmienia się proporcjonalnie do różnicy temperatur. Jeśli temperatura jest poniżej zaprogramowanej grzejnik będzie załączony przez dłuższy czas. Jeżeli temperatura
obiektu przekroczy ustawioną to grzejnik będzie wyłączony przez dłuższy czas.
Pozwala to na lepsze dopasowanie termoregulatora do prowadzonego procesu technologicznego. Istotną zaletą termoregulatora jest możliwość preprogramowanego dopasowania charakterystyki temperaturowej stosowanego przez użytkownika czujnika temperatury, co umożliwia dokładny pomiar nawet czujnikiem klasy C, a zapamiętywanie nastaw nawet po wyłączeniu zasilania jest dodatkowym walorem. Termoregulator sygnalizuje także uszkodzenie czujnika temperatury i wyłącza grzanie, co zapobiega uszkodzeniu sterowanego urządzenia.
Do szczególnej zalety regulatorów serii RGT-xx nalezy ich niezwykle prosta obsługa przy zachowaniu wysokich walorów użytkowych , ograniczająca się do wyboru rodzaju pracy (ON-OFF lub PID), oraz nastawy temperatury (ewentualnie wybrania funkcji autotuningu).
Regulatory mikroprocesorowe RGT-xx posiadają możliwość realizacji funkcji samostrojenia(automatyczny dobór nastaw PID w punkcie pracy) gdzie nastawy obliczane są automatycznie wg parametrów eksperymentu identyfikacyjnego.
Po udanej autokalibracji użytkownik otrzymuje obliczone nastawy PID, które automatycznie zapisywane są do tablic struktury mikroprocesora.
Do wszystkich regulatorów posiadamy odpowiednie czujniki temperatury.
Czujniki te są w wykonaniu jako Pt100, oraz termopary.Ponadto w ofercie czujniki elektroniczne
Dallas,przystosowane do współpracy z regulatorami typu RGT 550MA.Bliższe dane na naszej stronie internetowej.

VN:F [1.9.22_1171]
Ocenki: 0.0/10 (0 głosów)
VN:F [1.9.22_1171]
Ocenki: 0 (z 0 głosów)

Podobne

Podziel się!