Import surowców energetycznych

Maj 8, 2013 przez

Energetyka wydaj się być wręcz składową współczesności – z jednej strony determinuje rozwój, a nawet funkcjonowanie innych dziedzin, z drugiej zaś wpływa na codzienne życie każdego człowieka. Energia elektryczna uzależniła od siebie cały świat, dziś już nie wyobrażamy sobie funkcjonowania bez niej. Żeby móc produkować energię konieczne są odpowiednie surowce, takie jak ropa naftowa, gaz ziemny i tym podobne. Można je pozyskiwać w dwojaki sposób – wykorzystując źródła krajowe, lub poprzez import surowców energetycznych z innych krajów. Zagadnieniami związanymi z pozyskiwaniem źródeł surowców zajmuje się polityka energetyczna, a dokładniej bezpieczeństwo energetyczne, które dąży do takiego stanu, kiedy to wszystkie zapotrzebowania odbiorców są zaspokajane w sposób ciągły i niezakłócony. Jak się okazuje, bezpieczeństwo energetyczne jest niezwykle istotne w współczesnym świecie, kiedy cała gospodarka kręci się wokół energetyki. Niewątpliwie najlepszym rozwiązaniem jest pozyskiwanie surowców z własnych krajowych złóż. Niestety jednak nie zawsze one istnieją lub są na tyle wystarczające, by pokryć całe zapotrzebowanie. W takich sytuacjach trzeba zadbać o to, by surowce energetyczne były importowane z innych krajów. Jest to pod wieloma względami bardziej niewygodne, niż pozyskiwanie surowców z krajowych źródeł i bez wątpienia wpływa na bezpieczeństwo energetyczne. W jaki sposób? Otóż import surowców energetycznych wiąże się z pewnym ryzykiem. Czyni kraj zależnym od innych państw, a tym samym zmusza niejako do przyjęcia warunków, oferowanych właśnie przez eksporterów. W sytuacji, kiedy korzysta się wyłącznie z surowców importowanych istnieje ryzyko odcięcia dostawy i przerwania ciągłości zaspokajania zapotrzebowania istniejącego na paliwa oraz na energię. Taka sytuacja może być wywołana różnymi czynnikami, najczęściej chodzi oczywiści o kwestie polityczne. I właśnie owa zależność od dostawcy, brak niejakiej autonomiczności i suwerenności energetycznej sprawia, że bezpieczeństwo energetyczne jest po prostu zagrożone.

Oczywiście podejmuje się różnego rodzaju działania, które mają uchronić przed niekorzystnym wpływem nagłego odcięcia dostawy surowców energetycznych, to jednak wiąże się z dodatkowymi kosztami i dodatkowym ryzykiem. Jak zabezpieczają się państwa w sytuacjach, kiedy zmuszone są do importowania surowców energetycznych „z zewnątrz”? Jest wiele sposobów, do najważniejszych należy między innymi magazynowanie surowców, które zresztą stało się wymogiem państw Unii Europejskiej.

VN:F [1.9.22_1171]
Ocenki: 0.0/10 (0 głosów)
VN:F [1.9.22_1171]
Ocenki: 0 (z 0 głosów)