Dotacje unijne dla przetwórstwa spożywczego

Sty 30, 2008 przez

W najbliższych miesiącach ruszy działanie 1.6 PROW “Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”

Celem działania jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, polepszenie jakości produkcji, obniżenie kosztów, oraz rozwój nowych produktów, procesów i technologii produkcji, a także dostosowanie funkcjonowania przedsiębiorstw objętych wsparciem do najnowszych standardów. Wspierane będą także projekty wiążące się z modernizacją lub budową zakładów przetwórstwa produktów rolnych lub infrastruktury handlu hurtowego produktami rolnymi.

Ważnym zamierzeniem jest także zwiększenie liczby miejsc pracy.

Pomoc skierowana będzie do wszelkich podmiotów, które wykonują działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów spożywczych, i zatrudniają poniżej 750 osób lub wykazują obroty poniżej równowartości 200 mln euro.

Wysokość wsparcia wynosić będzie od 100 tys. Do 20 mln PLN (w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego, nawet do 30 mln PLN, jednak dofinansowanie na jeden zakład nie może przekroczyć 20 mln PLN).

Dotacje unijne mogą być przyznane na inwestycje obejmujące w szczególności:

  1. budowę, modernizację lub przebudowę budynków lub budowli stanowiących infrastrukturę zakładów przetwórstwa lub handlu hurtowego produktami rolnymi;
  2. zakup lub instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży;
  3. zakup lub instalację aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania, w tym oprogramowanie;
  4. zakup specjalistycznych środków transportu;
VN:F [1.9.22_1171]
Ocenki: 0.0/10 (0 głosów)
VN:F [1.9.22_1171]
Ocenki: 0 (z 0 głosów)

Podobne

Podziel się!