Dane osobowe w internecie

Kwi 12, 2008 przez

Należy zwrócić uwagę na kwestię, która pozostaje poza sferą unormowań giodo, a mianowicie – niekontrolowanego ujawniania informacji innym osobom przez nas samych, dokonywanego w sposób zupełnie nieświadomy. Wyrzucamy na śmietnik rachunki, faktury, umowy, dokumenty zawierające dane medyczne, wyroki sądowe – wyrzucamy wszystko, nie zastanawiając się nad ich zniszczeniem, nie myślimy o zagrożeniach.
Warto zwrócić też uwagę na problem błędów popełnianych przez pracowników upoważnionych do przetwarzania danych. Jednym z nich są zaniedbania przy zabezpieczaniu dokumentów zawierających dane osobowe, np. poprzez wyrzucanie ich do kosza, wbrew określonym procedurom obowiązującym w danej instytucji. Nawet najbardziej niezawodne systemy informatyczne i ich zabezpieczenia nie pomogą, jeśli zawodzi człowiek. Potwierdza to również praktyka GIODO.
Uprawnienie do uzyskania informacji, a zarazem obowiązek jej udzielenia przez firmę wynika z art. 25 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Jego niespełnienie jest podstawą do wniesienia (przez osobę, która takich informacji nie uzyskała) skargi do Giodo.
Obowiązek informacyjny – powstaje już w momencie gromadzenia danych osobowych, czyli klient – bezpośrednio po utrwaleniu przez firmę jej danych – powinna zostać poinformowana o: jej nazwie i siedzibie, celu i zakresie zbierania danych, źródle, z którego dane zostały pozyskane, prawach: dostępu do treści danych, ich poprawiania oraz wniesienia (w przypadkach określonych w ustawie) sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub wniosku o zaprzestanie przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację osoby – bazy danych powinny odnotowywać taki sprzeciw.

VN:F [1.9.22_1171]
Ocenki: 0.0/10 (0 głosów)
VN:F [1.9.22_1171]
Ocenki: 0 (z 0 głosów)

Podobne

Podziel się!