Czym są produkty strukturyzowane?

Cze 28, 2012 przez

Liczba oferowanych produktów strukturyzowanych na rynku jest bardzo duża. Dzieje się tak, ponieważ nie ma żadnych ograniczeń oraz regulacji prawnych co do tworzenia nowych produktów. Instytucje finansowe, wymyślają coraz to nowe sposoby łączenie ze sobą różnych instrumentów inwestycyjnych. Klienci są wabieni perspektywą wysokich zysków oraz gwarancją nieutracenia kapitału. Należy jednak zaznaczyć, że gwarancja dotyczy tylko przypadku, kiedy dobiegnie końca termin zapadalności. Jeśli klienci wycofają wcześniej środki pieniężne, poniosą straty.Lokaty bankowe

Produkty strukturyzowane, dla niewtajemniczonych, są rodzajem inwestycji łączącej w sobie bezpieczne oraz ryzykowne aktywa finansowe. Dla przykładu banki oferują lokaty strukturyzowane, które są połączeniem np. obligacji oraz opcji walutowych. Takie połączenie ma przynieść klientowi większe zyski niż w przypadku lokat terminowych. Różnica polega również na tym, że oprocentowanie lokat oferowanych przez banki jest stałe i nie ulega zmianom. Zysk z lokat strukturyzowanych jest zmienny i zależy do sytuacji na rynkach finansowych. Banki nie gwarantują dodatkowego zysku. Jest on zależny od kształtowania się wartości instrumentu bazowego – np. wartości obligacji lub indeksów giełdowych. Po określonym terminie zapadalności, klientowi zostanie zwrócony zainwestowany kapitał. Jednak jeśli inwestycja nie przyniosła zysków, oznaczać to będzie realną stratę (przy uwzględnieniu inflacji)

Dlatego decydowanie się na lokaty strukturyzowane jest swego rodzaju hazardem. Ciężko jest określić zyski, a dodatkowo występuje ryzyko. Klienci są kuszeni możliwością wzbogacenia się, lecz wszystko zależeć będzie od sytuacji gospodarczej. Warto zastanowić się, czy inwestycja w produkty strukturyzowane są opłacalne. Z jednej strony istnieje możliwość wysokiego zysku. Z drugiej strony nieznany jest ani poziom ryzyka, ani potencjalne zyski.

VN:F [1.9.22_1171]
Ocenki: 0.0/10 (0 głosów)
VN:F [1.9.22_1171]
Ocenki: 0 (z 0 głosów)