Cechy oraz ogólna charakterystyka kredytu bankowego

Sty 4, 2012 przez

Kredyty bankowe są określane jako pożyczenie przez instytucję bankową kapitału na rzecz kredytobiorcy. Przy czym obie strony zawierają umowę, w której określają warunki spłaty oraz egzekucji zobowiązania. Kredyt bankowy pełni ważną rolę na rynkach finansowych, dostarczając kapitału osobom fizycznym oraz prawnym.

Kredyty bankowePowody zaciągania kredytu są różne i zależą od konkretnego przypadku. Dla przedsiębiorcy zostanie udzielony kredyt, który następnie przeznaczony będzie na finansowanie działalności oraz inwestycje. W przypadku osoby fizycznej, kredyt może stanowić pomoc finansową w zakupie trwałego dobra materialnego. Istnieją także kredyty, których przeznaczeniem jest spłacanie innych zobowiązań.

Decyzja o przyznaniu kredytu należy tylko i wyłącznie do banku. On też ocenia zdolność kredytową klienta oraz ryzyko transakcji. Składając wniosek, klient banku deklaruje wysokość sumy kredytowej, termin spłaty, typ zabezpieczenia oraz dostarcza informacje o innych zobowiązaniach. Do wniosku dodatkowo wymagane jest dołączenie dokumentów dotyczących posiadanego majątku oraz poświadczających wysokość dochodów.

Jeśli decyzja jest pozytywna, uruchamiany jest proces wypłacanie kredytu. Okres spłacania jest ustalany przez bank. Bank także ocenia czy wybrane zabezpieczenie jest wystarczające. Zabezpieczeniem może być poręczenie osoby trzeciej, weksel, gwarancja bankowa, a także hipoteka. Z tego względu można wyróżnić dwa typy zabezpieczeń: osobiste i rzeczowe. Rodzaj oraz wartość zabezpieczenia będzie dopasowana do charakteru kredytu. Jeśli jest to kredyt hipoteczny lub konsolidacyjny, zabezpieczeniem będzie nieruchomość i ustanowiona na niej hipoteka. Niekiedy zabezpieczenie nie jest potrzebne. Podnosi to jednak koszty kredyty. Oprocentowanie jest wyższe, a co za tym idzie rata kredytu jest większa. Banki przy udzielaniu kredytu zobowiązują klienta do podpisania zaświadczenia o poddaniu się egzekucji zadłużenia, jeśli kredy nie będzie spłacany.

Na koszty ponoszone przy zaciąganiu kredytu wpływa na pierwszym miejscu oprocentowanie. Jest to cena jaką musimy zapłacić bankowi za możliwość dysponowania kapitałem i czerpania z niego bieżących korzyści. Innym kosztem związanym z kredytem bankowym jest prowizja bankowa pobierana na samym początku udzielenia kredytu. W niektórych przypadkach wymagane jest wykupienie ubezpieczenia na przyznany kredyt. To także zwiększa koszty obsługi zadłużenia. Przy kredycie hipotecznym, kosztem będzie ustanowienie hipoteki. Aby ustanowić zabezpieczeniem kredytu nieruchomość, należy zapłacić za wpis do ksiąg wieczystych prowadzonych przez sąd oraz za usługi notarialne.

Istniejące kredyty można połączyć w jedno zobowiązanie. Kredyt konsolidacyjny daje taką możliwość. Jest przeznaczony na spłatę innych zobowiązań. Konsolidacji mogą podlegać kredyty gospodarcze – w przypadku przedsiębiorców, oraz kredyty konsumenckie – np. kredyt samochodowy, konsumpcyjny. Zaletą kredytu konsolidacyjnego jest zamienienie wielu zobowiązań w jedno.

VN:F [1.9.22_1171]
Ocenki: 0.0/10 (0 głosów)
VN:F [1.9.22_1171]
Ocenki: 0 (z 0 głosów)