ADHD – co to jest?

Mar 16, 2008 przez

ADHD jest zaburzeniem, które nadal jeszcze budzi wiele kontrowersji i sprzecznych opinii, w większości powodowanych nieznajomością tego zjawiska. Z tego powodu zebrano w artykule najważniejsze zagadnienia, przedstawiono etiologię, przywołano objawy, wyjaśniono najczęściej pojawiające się wątpliwości, związane z nadpobudliwością psychoruchową. Powszechność występowania ADHD jest przesłanką, aby każdy miał choćby szczątkową wiedzę na ten temat.
Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) jest powszechnie występującym zaburzeniem psychicznym, które obserwowane jest od wieku dziecięcego. Jego objawy to zwiększona impulsywność, nadmierna aktywność oraz trudności z koncentracją – które powinny zostać zaobserwowane w wieku do siedmiu lat.
Za to, iż ktoś cierpi na nadpobudliwość psychoruchową odpowiadają geny. Nie jest to wynik ani złego wychowania, niewłaściwej diety, czy uszkodzeń mózgu. Wynika z tego również fakt, że dziecko w rodzinie, w której jedno lub obojga rodzice cierpią na ADHD, w istotnie większym stopniu jest narażone na wystąpienie tego zaburzenia. Niemniej jednak, jeśli w odpowiednim czasie zostanie wdrożona terapia, a przed tym przeprowadzona diagnoza – jest możliwe takie ograniczenie objawów, aby umożliwić osobie nadpobudliwej normalne funkcjonowanie.
Nadpobudliwość psychoruchowa poddaje się terapii (chociaż nie da się jej „wyleczyć jak grypy, można natomiast złagodzić jej objawy). Podstawową metodą jest psychoterapia, a w szczególnie uciążliwych przypadkach wymagane jest włączenie farmakoterapii. Substancjami, które podawane są w leczeniu ADHD są metylfenidat albo atomoksetyna. Dla prawidłowego i skutecznego przebiegu terapii konieczne jest odpowiednie dostosowanie środowiska oraz odpowiednie podejście osób z otoczenia osoby cierpiącej na ADHD. W związku z tym powinny one przejść szkolenia o ADHD, czytać artykuły o ADHD, uczestniczyć w konferencjach, bywać na ADHD forum, a przede wszystkim stosować się do wskazań lekarzy, czy psychologów prowadzących terapię.

VN:F [1.9.22_1171]
Ocenki: 0.0/10 (0 głosów)
VN:F [1.9.22_1171]
Ocenki: 0 (z 0 głosów)

Podobne

Podziel się!